HỆ THỐNG GIÁO DỤC PHÁP

Hệ thống giáo dục của Pháp được chia làm 3 cấp: Giáo Dục Bậc Tiểu Học (l’enseignement primaire) (9 năm trong [...]

TỔNG QUAN DU HỌC PHÁP

Vị trí địa lý: Nằm tại Tây Âu, có một số đảo và lãnh thổ nằm rải rác trên nhiều lục [...]

Go to Top