TUYỂN DỤNG CÁC NGÀNH HOSPITALITY, F&B, CULINARY, BUSINESS, MARKETING…
Internship mỹ – là chương trình dành cho các bạn sinh viên đại học năm 2 trở lên hoặc đã tốt nghiệp có trình độ tiếng anh giao tiếp tốt ứng tuyển thực tập hưởng lương tại các công ty, tập đoàn lớn tại mỹ trong vòng 12-18 tháng. các bạn sẽ được thực tập trong môi trường làm việc chuyên nghiệp phù hợp với các chuyên ngành hospitality, f&b, culinary . với mức lương theo job offer của nhà tuyển dụng ($15 – $20/giờ).

IDC INTERNSHIP USA - GIỚI THIỆU