Được thành lập năm 1994, trường Abbey College Cambridge là một trong những trường đào tạo chương trình dự bị đại học tốt nhất tại Cambridge, từng giành nhiều giải thưởng về đào tạo chương trình A-level cũng như môi trường học tập tốt nhất cho học sinh. Với chương trình đào tạo tân tiến nhất, trường tạo nhiều điều kiện để các em học sinh phát triển nhanh chóng về kĩ năng và kiến thức trong một thời gian nhanh chóng. Đây là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của các em học sinh mong muốn du học tại Anh Quốc.

ABBEY-DLD-COLLEGES

Hiện nay Trường Abbey College Cambridge đang áp dụng học bổng hấp cho các chương trình học dưới đây dành cho sinh viên Việt Nam:

img_201601072033194232

1.Đối với sinh viên đăng ký chương trình A level và chương trình dự bị:
– Mức học bổng 60% của học phí nếu đạt IELTS 7.5 và điểm kết quả học tập GPA tương đương 90% hoặc trên
– Mức học bổng 40 – 50 % của học phí nếu đạt IELTS 7.0 và điểm kết quả học tập GPA tương đương 85%
– Mức học bổng 30 – 40% của học phí nếu đạt IELTS 6.5 và điểm kết quả học tập GPA tương đương 80% hoặc trên
– Mức học bổng 20% của học phí nếu đạt IELTS 6.0 và điểm kết quả học tập GPA tương đương 75% hoặc trên

Abbey-College-Birminghams-0f254

2. Đối với sinh viên đăng ký chương trình GCSE

– Mức học bổng 60% của học phí nếu đạt IELTS 7.0 và điểm kết quả học tập GPA tương đương 90% hoặc trên
– Mức học bổng 40 – 50% của học phí nếu đạt IELTS 6.5 và điểm kết quả học tập GPA tương đương 85% hoặc trên
– Mức học bổng 30 – 40% của học phí nếu đạt IELTS 6.0 và điểm kết quả học tập GPA tương đương 80% hoặc trên
– Mức học bổng 20% của học phí nếu đạt IELTS 5.5 và điểm kết quả học tập GPA tương đương 75% hoặc trên
Các sinh viên Việt Nam đã và đang học tại các trường quốc tế sẽ được xem xét dựa trên từng trường hợp mặc dù vẫn áp dụng các mức điểm Tiếng Anh như trên.