Toạ lạc tại trung tâm Paris, Đại học Paris là một trường đại học tổng hợp – cơ sở nghiên cứu khoa học hàng đầu tại Pháp. Trường cung cấp hàng loạt các chương trình đào tạo bậc đại học đẳng cấp thế giới với phương châm thúc đẩy sự đổi mới và chuyển giao kiến thức. Hiện trường đang có hơn 64000 sinh viên đã và đang theo học và 4500 giảng viên , nghiên cứu sinh đang làm việc tại trường.

Trường đại học Paris ra đời vào năm 2019, là kết quả của việc hợp nhất 3 trường: Trường đại học Paris Diderot, Đại học Paris Descartes và Viện vật lý toàn cầu Paris. Trường cung cấp cho sinh viên các chương trình đào tạo tiên tiến và hiện đại trong các lĩnh vực sau:

  • Nghệ thuật, nhân văn và ngôn ngữ
  • Con người, kinh tế học và khoa học xã hội
  • Khoa học và công nghệ
  • Chuyên khoa y, nha khoa, dược sĩ và điều dưỡng.

Cụ thể trường đại học Paris cung cấp : 61 chương trình đào tạo bậc cử nhân, 100 chương trình nghiên cứu bậc thạc sĩ.