Học bổng chính phủ New Zealand 2022

Chính phủ nước này cung cấp học bổng toàn phần du học New Zealand 2022 cho sinh viên quốc tế đủ điều kiện để học toàn thời gian tại một tổ chức giáo dục New Zealand hoặc một trường đại học thuộc khu vực Thái Bình Dương. Học bổng dành cho công dân của các quốc gia được lựa chọn ở Thái Bình Dương, Châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ Latinh, Carribbean cũng như các quốc gia Khối thịnh vượng chung.

Học bổng bao gồm đầy đủ học phí, trợ cấp sinh hoạt (491 đô la New Zealand mỗi tuần), trợ cấp (3000 đô la New Zealand), bảo hiểm y tế khi bạn ở New Zealand, và chi phí máy bay, đi lại từ Việt Nam tới New Zealand khi bắt đầu và kết thúc khóa học đã đăng kí, cùng với bảo hiểm du lịch (bạn sẽ được cho phép về nhà trong thời gian học, và học bổng này cũng sẽ cover chi phí đó), hơn thế nữa, bạn cũng sẽ được nhận sự giúp đỡ về chi phí nghiên cứu và luận án cho nhiều sinh viên sau đại học.

Danh sách các trường và ngành bạn có thể nộp học bổng chính phủ New zealand:

    1. International Development (MIntDev) at Massey University
    2. Climate Change Science and Policy (MCCSP) at Victoria University Wellington
    3. Public Health (MPH) at University of Auckland
    4. International Rural Development (MRD) at Lincoln University
    5. Disaster Risk and Resilience (MDRR) at University of Canterbury

Đối tượng học bổng: Sinh viên đăng kí học chương trình cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ

Quốc gia tham gia: các nước Thái Bình Dương, Châu Phi, Châu Á (trong đó có công dân Việt Nam), Châu Mỹ Latinh, Carribbean cũng như các quốc gia Khối thịnh vượng chung.

Tuổi quy định: Để đăng ký học bổng New Zealand bạn phải đủ 18 tuổi trở lên khi bắt đầu nhận học bổng. Điều này có nghĩa là nếu bạn 17 tuổi khi bạn nộp đơn, bạn phải có sinh nhật lần thứ 18 trước khi bạn bắt đầu hưởng học bổng trong học kỳ một. Nếu bạn từ 18 tuổi trở lên, bạn vẫn có thể nộp đơn. Tuy nhiên, ứng viên dưới 40 tuổi được ưu tiên nhận Học bổng New Zealand học chương trình đại học hoặc sau đại học.

Điều kiện học tập: Là một phần của quy trình xin học bổng New Zealand, bạn cần chọn tổ chức giáo dục ưa thích và các khóa học ưu tiên. Những bạn xin học bổng không cần phải nộp đơn xin nhập học vào tổ chức giáo dục và khóa học ưa thích của mình, nhưng bạn cần kiểm tra các yêu cầu và khả năng đáp ứng các yêu cầu học tập tối thiểu và trình độ tiếng Anh tối thiểu cần thiết cho các khóa học của mình.Yêu cầu đầu vào khóa học được thiết lập bởi tổ chức giáo dục bạn đã chọn, do đó bạn phải kiểm tra các yêu cầu đầu vào tối thiểu trên trang web của họ trước khi bạn nộp đơn xin Học bổng New Zealand.

Yêu cầu tiếng anh: Hệ đại học: 6.0 trở lên, hệ sau đại học 6.5 trở lên.

Học bổng du học New Zealand bậc Trung học phổ thông (cấp 3), Cao đẳng và Dự bị đại học.

Trung học Phổ Thông, Cao đẳng và Chuyển tiếp
Trường Chương trình học Giá trị học bổng du học New Zealand
Avondale College New Zealand High school (cấp 3) $1,000 and $2,000 NZD
UC International College (UCIC) Foundation, UTP $4000 NZD
ACG Schools Year 1 to Year 13 Lên đến 20%
ACG – NZMA Certificate in Pharmacy 8,000  NZD

Học bổng du học New Zealand bậc Đại học (cử nhân) và Sau đại học (thạc sĩ).

Đại học và Sau Đại học
Trường Chương trình học Giá trị học bổng du học New Zealand
Lincoln University Undergraduate $5,000 NZD
Massey University Undergraduate & Postgraduate $5,000 NZD
The University of Auckland Undergraduate & Postgraduate Lên đến $10,000 NZD
The University of Canterbury Undergraduate $15,000 NZD
Universiy of Otago Undergraduate & Postgraduate Lên đến $5,000 NZD

Học bổng du học New Zealand 2022 bậc Cao học (Tiến sĩ).

Học bổng Tiến sĩ
Trường Chương trình học Giá trị học bổng du học New Zealand
AUT University PhD Lên đến$25,000 NZD
Auckland University of Technology PHD Lên đến$25,000 NZD
Universiy of Otago PHD Lên đến $27,500 NZD
The University of Waikato PhD, DMA, EdD or SJD Lên đến $22,000 NZD

Đơn vị tiền tệ được dùng trong các bảng tham khảo trên là mệnh giá Đô-la New Zealand – NZD.

Học bổng du học New Zealand 2022 từ các trường đại học

Đại học Canterbury 

Dành cho những ai muốn săn học bổng trường du học New Zealand đầu vào, thì Đại học Canterbury cung cấp học bổng UC International First Year Scholarship cho sinh viên quốc tế đạt thành tích học tập cao và nộp đơn vào chương trình cấp bằng đại học tại Canterbury.

Đối tượng học bổng: Sinh viên quốc tế không mang quốc tịch Australia và Newzealand

Gía trị học bổng: $10,000, $15,000 or $20,000 cho năm nhất.

Điều kiện: Sinh viên phải hoàn thành nộp đơn xin học trước ngày mùng 1 tháng 1 của năm trước và bằng cấp bạn nhận được phải được trường đại học Canterbury chấp nhận.