Học bổng Eiffel là một trong những học bổng danh giá nhất hành tinh, do Bộ Ngoại Giao Pháp cấp. Học bổng có giá trị rất lớn và thường dành cho các bạn sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

Hiện nay, học bổng Eiffel chỉ dành cho bậc Thạc sĩ và Tiến Sĩ. Sinh viên đạt được học bổng Eiffel sẽ nhận được khoản trợ cấp rất cao, đối với Thạc sĩ: 1181 euros/ tháng, và Tiến sĩ: 1700 euros/ tháng.

Cụ thể:

  • Bậc Thạc sĩ M1: 24 tháng
  • Bậc Thạc sĩ M2: 12 tháng
  • Chương trình học kỹ sư: 36 tháng
  • Bậc tiến sĩ : 12 tháng

Thời gian nộp hồ sơ thường bắt đầu từ tháng 9 – tháng 1 năm sau.

Đối với trình độ thạc sĩ : Ứng viên phải dưới 25 tuổi khi đăng kí. Còn đối với trình độ tiến sĩ, ứng viên phải dưới 30 tuổi.