Quỹ Bayer được thành lập vào năm 1897 bởi Friedrich Bayer nhằm mục tiêu hỗ trợ những nhà khoa học có tài năng, khả năng lãnh đạo, phát triển những dự án xã hội và giáo dục có tính đổi mới cho thế giới.
Những ngành học mà học bổng Kurt Hansen hỗ trợ:
– Dự án nghiên cứu
– Thực tập
– Khóa học hè
– Chương trình học dự bị và nghiên cứu luận án
Giá trị học bổng: Học bổng hỗ trợ chi phí ăn ở, đi lại và chi phí nghiên cứu. Giá trị cụ thể của học bổng do chính ứng viên kiến nghị lên Quỹ Bayer.

Học bổng du học Đức
Để có thể xin học bổng này, ứng viên phải có thành tích học tập hiện tại và kết quả học cấp 3 tốt, phải thể hiện động lực và quyết tâm thực hiện tốt học bổng.