Trong bảng xếp hạng QS World University Rankings by Subject 2022: Hospitality & Leisure Management, Học viện Hotel Institute Montreux (HIM) xếp hạng 7 trong số các đại học, học viện hàng đầu về đào tạo ngành quản trị dịch vụ và giải trí. Đây là năm thứ hai liên tiếp trường đứng trong top 10 thế giới. Cũng theo bảng xếp hạng QS, trường HIM còn xếp hạng 5 toàn cầu về đánh giá của nhà tuyển dụng, xếp hạng 9 về danh tiếng học thuật.

Tại Hotel Institute Montreux, truyền thống Quản Lý Khách Sạn theo tinh thần Hiếu Khách nổi tiếng của Thụy Sĩ kết hợp hài hòa với chuyên môn Quản Trị Kinh Doanh hiện đại của Hoa Kỳ. Tùy vào khả năng và định hướng nghề nghiệp, sinh viên có thể chọn một trong năm chuyên ngành để theo học gồm: Phân Tích Tài Chính và Quản Trị Tài Sản, Quản Trị và Phát Triển Nguồn Nhân Lực, Quản Trị trong Dịch Vụ Khách Thượng Lưu Cao Tuổi, Quản Trị Kinh Doanh Nhượng Quyền, và Quản Trị Thương Hiệu Cao Cấp. Các môn học trong từng chuyên ngành được thiết kế và bảo chứng chất lượng bởi các đối tác hàng đầu thế giới của Tập Đoàn Giáo Dục Thụy Sĩ, giúp Sinh Viên tiếp quản các vị trí quản lý cấp cao trong các tập đoàn Thế Giới. Ngoài kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực đã chọn, sinh viên tốt nghiệp còn thông thạo một hoặc nhiều ngoại ngữ khác như Pháp, Đức hay Tây Ban Nha.

Học bổng HIM 2022 – 2023

Tên ngành học Thời gian học Học phí + Ăn ở Học bổng Điều kiện học bổng
  • Bachelor and Master of Business/ Hospitality Management
  • Bachelor: 3 năm
  • Master: 1 năm
48,933CHF
42,400CHF
Học bổng  30% học phí + ăn ở
  • IELTS 6.0 – 6.5 trở lên
  • Thư động lực
  • CV