Khi dân số trên thế giới gia tăng, cùng với biến đổi khí hậu đang xảy ra thì nông nghiệp sạch là ngành thu hút nhiều nghiên cứu sinh hiện nay. Vì vậy học bổng Fellowship Jeff Schell được rất nhiều du học sinh quan tâm, học bổng được tạo ra nhằm đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm nông nghiệp sạch và an toàn.
Học bổng này được cấp cho sinh viên và chuyên gia (đã có 2 năm kinh nghiệm) tại Đức muốn thực hiện dự án nghiên cứu trong nước hoặc ngoài nước, hoặc các du học sinh và chuyên gia từ nước ngoài muốn nghiên cứu dự án tại Đức.

Học bổng dành cho sinh viên muốn nghiên cứu về nông nghiệp
Những người có nguyện vọng nghiên cứu về khoa học nông nghiệp, khoa học cây trồng, công nghệ sinh học xanh và khoa học môi trường thì nộp hồ sơ du học Đức xin học bổng này.
Bạn có thể sử dụng học bổng này cho các khóa học đặc biệt, bài tập cá nhân trong phòng thí nghiệm, các khóa học hè, những buổi học nghiên cứu, thực tập, luận văn thạc sĩ hoặc tiến sĩ.