Học bổng Kurt Hansen

Quỹ Bayer được thành lập vào năm 1897 bởi Friedrich Bayer nhằm mục tiêu hỗ trợ những nhà khoa học [...]

Học bổng Carl Duisberg

Sinh viên và chuyên gia có 2 năm kinh nghiệm nghiên cứu những lĩnh vực y tế, thú y, khoa [...]

Học bổng Bayer

5 chương trình học bổng của tổ chức Bayer bao gồm Otto Bayer dành cho lĩnh vực Khoa học Đời sống, Carl Duisberg dành cho lĩnh [...]

Học bổng Deutschlandstipendium

Chương trình học bổng Deutschlandstipendium được phối hợp tài trợ bởi chính phủ Đức và các công ty tư nhân dành [...]

Học bổng DAAD

DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst German Academic Exchange Service) là một trong những tổ chức cấp học bổng lớn nhất thế [...]

Go to Top