Nếu như bạn có ý định săn học bổng Du học Pháp thì không thể bỏ qua học bổng France Excellence của Đại sứ quán Pháp. Đây là học bổng của chính phủ Pháp ở bậc học Master 2 trị giá khoảng 700 euros/ tháng, và bậc tiến sĩ trị giá 1415 euros/tháng, không bao gồm vé máy bay, được trợ cấp 600 euros mua laptop, được ở nhà trong cité khi sang Pháp. Thời gian nộp hồ sơ rất sớm giữa tháng 1.

Để apply học bổng Đại Sứ Quán, ứng viên phải dưới 40 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Yêu cầu trình độ ngoại ngữ trung cấp tương đương B2.

Thời hạn được hưởng học bổng:

  • Trình độ thạc sĩ M2 : 12 tháng tối đa
  • Trình độ tiến sĩ : 36 tháng tối đa