Học bổng Paris Saclay dành cho các bạn sinh viên nước ngoài học Master ở bất kì ngành học nào hệ thống trường Paris Saclay của Pháp.                               

Quyền lợi của học bổng này là bạn sẽ được nhiều ưu tiên về nhà ở và bảo hiểm khi du học Pháp. Điều kiện bắt buộc là bạn phải đăng kí học tại 1 trường đại học hệ thông Paris Saclay.